לחץ על התמונה כדי לצפות בסרטון המדגים את יתרונות ותכונות המערכת:

(תיתכן השהייה של מספר שניות עד להופעת הסרטון)

יתרונות ותכונות המערכת

demo1

משאית

truck

דו-גלגלי

MotorCycle

רכבי נוסעים – התקנה פנימית


CAR - Internal Sensor

GestLogoרכבי נוסעים – התקנה חיצונית

CAR - External Sensor